CatalanCASpanishESEnglish (UK)

Informes ComHoFem

comhofem

Els informes ComHoFem són una sèrie de publicacions de periodicitat trimestral dirigides prioritàriament als professionals assistencials. L'objectiu és proporcionar una retroalimentació d'allò que fem a la pràctica clínica sent  una eina d'actualizació continuada. Per cada informe es realitza una versió extensa, una versió resumida i una versió en format presentació per la vols fer servir en les sessions del teu lloc de treball.

ANY 2019

1er Trimestre. Cribatge del Càncer de Pròstata  Informe llarg  pdfbutton 2 Informe breu  pdfbutton 2  

ANY 2016

2on Trimestre. Malaltia Renal Crònica Informe llarg  pdfbutton 2 Informe breu  pdfbutton 2  
1er Trimestre. Diabetis mellitus 2 Informe llarg  pdfbutton 2 Informe breu  pdfbutton 2

ANY 2015

3er Trimestre. Diferències en la salut a l'atenció primària: sexe, edat i privació Informe llarg  pdfbutton 2 Informe breu  pdfbutton 2 Presentació  pdfbutton 2
Annex pdfbutton 2
2on Trimestre. Prevenció Quaternaria a l'atenció primària de l'ICS Informe llarg  pdfbutton 2 Informe breu  pdfbutton 2 Presentació  pdfbutton 2
1er Trimestre. Maneig del risc trombòtic en la fibril·lació auricular a l'atenció primària de l’ICS Informe llarg  pdfbutton 2   Informe breu  pdfbutton 2      Presentació  pdfbutton 2

Copyright 2014 SIDIAP - Tots els drets són reservats.

SIDIAP

Legal