CatalanCASpanishESEnglish (UK)

Objectius

L’objectiu del SIDIAP es poder disposar d’un gran sistema d’informació amb dades provinents de l'estació clínica de treball d'atenció primària (ECAP) de l'ICS i d’altres fonts complementàries que permeti obtenir informació vàlida i fiable per a crear nou coneixement i donar suport a la recerca en Atenció Primària.

La creació del SIDIAP ha de permetre potenciar la recerca pròpia de l’ICS, tant a nivell estratègic de Centre Corporatiu com a nivell territorial, així com fomentar l'avaluació sanitària de la institució i millorar-ne la gestió clínica mitjançant la creació de nou coneixement.

El SIDIAP ha de permetre a l’IDIAP poder promoure la recerca i participar i liderar projectes altament competitius a nivell nacional i internacional, i participar en diverses infraestructures de recerca, així com establir aliances estratègiques amb altres institucions i xarxes de recerca.

Valors

  • Innovació i creativitat
  • Cooperació
  • Col·laboració
  • Eficiència
  • Diversitat
  • Transparència

Copyright 2014 SIDIAP - Tots els drets són reservats.

SIDIAP

Legal