CatalanCASpanishESEnglish (UK)

Organització

La organització del SIDIAP es basa en les següents estructures:

 • COMISSIÓ DE SEGUIMENT
  Funcions:
  • Definir i aprovar les directrius, els requisits i el treball a desenvolupar.
  • Aprovar el pla de treball.
  • Realitzar el seguiment
  • Vetllar pel compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.
  • Resoldre possibles problemes i contingències.
  • Realitzar l’avaluació final.

  Composició:

  • Dos representants de cada una de les parts.
   • Actualment aquests són: Candela Calle i Pol Pérez  per part de l’ICS, i per Concepció Violan Fors i Bonaventura Bolíbar Ribas per part de l’IDIAP.
 • COMISSIÓ EXECUTIVA

  Funcions:

  • Operativitzar les decisions de la Comissió de seguiment.
  • Elaborar el Pla de treball

  Composició:

  • Fins a 8 membres com a màxim. Director Gerent de l’IDIAP, Director Científic IDIAP, Coordinador Científic del SIDIAP, Coordinador Tècnic del SIDIAP, 3 investigadors IDIAP, 4 professionals de la Direcció Assistencial de l’ICS nombrats per aquesta direcció.
   • Actualment aquests són: Concepció Violan, Bonaventura Bolíbar, Daniel Prieto-Alhambra, Manuel Medina, Leo Méndez, Rosa Morral, Rosa Morros i Rafael Ramos.
 • COMITÈ CIENTÍFIC

  Funcions:
  • Avaluar les sol·licituds d’informació rebudes per determinar-ne la factibilitat, interès, i possibles conflicte d’interessos, i conseqüentment aprovar o denegar la sol·licitud segons els criteris establerts pel Comitè de Direcció.
  Composició:
  • Fins a 8 membres com a màxim, Director Científic IDIAP, Coordinador Científic SIDIAP,  3 investigadors de l’ICS a proposta de la Direcció Assistencial, 3 de l’IDIAP i 1 membre de la Secretaria Tècnica.
   • Actualment aquests són: Bonaventura Bolíbar, Daniel Prieto-Alhambra, Sebastián Calero, Rafael Ramos, Rosa Morros, Talita Duarte i Anna Moleras.
 • COMITÈ TÈCNIC

  Funcions:

  • Desenvolupar totes les tasques tècniques necessàries per donar resposta a les sol·licituds aprovades pel Comitè Científic

  Composició:

  • El coordinador del SIDIAP i els diversos membres que formen l’equip tècnic del SIDIAP. Actualment aquests són:
   • Coordinadoció Científica: Daniel Prieto-Alhambra
   • Coordinació Tècnica: Manolo Medina
   • Membres: Eduardo Hermosilla,  Maria Aragón, Leo Méndez, Rafael Ramos, Maria del Mar García, Marc Comas, Talita Duarte, Boni Bolíbar i Anna Moleras.

Copyright 2014 SIDIAP - Tots els drets són reservats.

SIDIAP

Legal