CatalanCASpanishESEnglish (UK)

Serveis

 • PROJECTES DE RECERCA
  Projectes de recerca amb un equip investigador que el desenvolupa, que respon a un protocol degudament elaborat i que prèviament ha estat aprovat pel CC SIDIAP i el Comitè Ètic (CEIC) de l'IDIAP Jordi Gol.

  Els projectes de recerca poden provenir de convocatòries competitives o bé de projectes finançats amb altres fons que pugui disposar l'equip investigador, o bé projectes promoguts per institucions públiques o privades.

  Amb la finalitat d'assegurar que els protocols presentats per a la seva avaluació contenen la informació necessària, s'ha elaborat una guia d'ajuda, "Contingut d'un Protocol de Recerca amb SIDIAP", que inclou tots els aspectes considerats en les guies "STROBE" (estudis observacionals), RECORD (estudis observacionals amb grans bases de dades) i RECORD-PE (estudis farmacoepidemiològics amb grans bases de dades). En el document hi trobareu els enllaços a altres guies que ajuden a dissenyar tipus d'estudis més específics. Podeu descarregar aquí.

  Amb SIDIAP és possible realitzar diferents tipus d'estudis epidemiològics:

  1. Gestió
  2. Mesura freqüència salut/malaltia: incidència, prevalença, exposició
  3. Distribució geogràfica
  4. Determianants de la malaltia (factors de risc, pronòstic)
  5. Avaluació intervencions
  6. Fàrmacs (farmacoepidemiologia):
  7.      a. Ús de fàrmcs
        b. Avaluació de la prescripció mèdica
        c. Efectes: efectivitat, efectes adversos, efectes inesperats

  Per a més informació sobre els projectes realitzats, clique aquí.

  Per a informació sobre el pressupost, cliqueu aquí.

   

   

   

 • ESTUDIS DE VIABILITAT
  Estudis que proporcionen unes dades aproximades i no s'apliquen els mecanismes i processos de control de qualitat existents, ja que el seu objectiu és tenir una primera aproximació al problema per veure si posteriorment val la pena fer un estudi més ben definit.

  Amb aquests projectes no es pot fer cap publicació científica ja que la informació no té la precisió ni garanties que necessita un manuscrit científic.

  Per a més informació sobre el pressupost cliqueu aquí..

  Per a més informació de la base de dades, cliqueu aquí.

   

 • ESTUDIS EXPLORATORIS

  Per aquelles primeres aproximacions on volem saber la N que disposen a la base de dades d'un determinat problema de salut o fàrmac.

  Cal indicar el problema de salut definint el codi CIE-10 o el fàrmac amb el codi ATC i només es donarà la N (sense estratificar ni ajustar).

  Aquesta dada es donarà gratuïtament, i s'ha d'entendre com una mesura de factibilitat; aquesta N no ha de publicar-se (excepte en aplicacions per finançaments i protocols d'estudi/s).

  MAPES VECTORIALS

  Representació gràfica de les dades en mapes vectorials de Catalunya. Mapes disponibles a nivell de província, comarca, servei d'atenció primària, àrea bàsica de salut i equip d'atenció primària, secció censal de l'any 2001 i de l'any 2011. Mapes Vectorials 1 

   


Copyright 2014 SIDIAP - Tots els drets són reservats.

SIDIAP

Legal