CatalanCASpanishESEnglish (UK)

Qui pot sol·licitar dades

 • INVESTIGADORS IDIAP

  Els investigadors pertanyents a grups de recerca acreditats per l’IDIAP o investigadors d’atenció primària de l’ICS, podran gaudir d’unes tarifes internes.

  Els projectes de recerca proposats per grups de recerca acreditats per l’IDIAP Jordi Gol seran de màxima prioritat per SIDIAP.

 • INSTITUCIONS PUBLIQUES DE RECERCA

  Els investigadors de grups de recerca d’altres institucions públiques de recerca, també poden sol·licitar dades al SIDIAP.

  El marc normatiu que regirà l'accés a les dades de SIDIAP per part d'aquests grups i/o institucions es farà mitjançant la signatura d'un conveni. Per establir les condicions d'accés a les dades es tindran en compte diversos aspectes (incloent la seguretat de les mateixes).

 • INSTITUCIONS PRIVADES DE RECERCA

  El SIDIAP no cedeix dades a entitats amb ànim de lucre, però sí pot portar a terme projectes de recerca de qualitat i entregar a la seva finalització els informes de resultats pertinents.

  En una fase inicial es buscarà un equip de recerca de l'IDIAP, el qual serà l'encarregat de definir el disseny de l'estudi juntament amb l'entitat externa. Un cop tancat el protocol (i aprovat amb els canvis necessaris per part del CC SIDIAP i ètic), l'equip investigador portarà a terme el projecte i anirà lliurant els diferents informes acordats en el conveni prèviament signat entre l'IDIAP Jordi Gol i l'entitat externa. Aquests estudis es cenyiran a les normes de conducta dictades per l'ENCEPP  (www.encepp.eu/).

  Elements claus de col·laboració

  • Ús de les dades exclusivament per projectes de recerca
  • Els objectius del projecte no poden ser contraris a la política de salut de l'Institut Català de la Salut
  • Els comitès d’ètica i òrgans de govern han d’haver aprovat els estudis abans que aquests s’iniciïn
  • No es transferiran dades no processades al patrocinador de l’estudi. L’IDIAP es fa responsable del disseny de l’estudi i de l’anàlisi de dades.  Es lliura un informe al final de l’estudi.
  • Llibertat de portar a terme estudis per altres entitats.
  • Llibertat de publicació. Independència científica d’acord amb el Codi ENCEPP.
  • Limitació de responsabilitats a la suma total de cada estudi.
  • Drets de Propietat Intel·lectual. L'IDIAP mantindrà la propietat intelectual o, en el seu defecte, es reserva el dret a utilitzar els resultats per el seu ús intern amb finalitat de recerca no comercial o de docència.
  • Lliurament d’una còpia de la Memòria a l’Institut Català de la Salut per ús intern.

   


Copyright 2014 SIDIAP - Tots els drets són reservats.

SIDIAP

Legal