CatalanCASpanishESEnglish (UK)

Validacions

SIDIAPQ
Mitjançant la metodologia de comparació de prevalences de malalties agudes i cròniques respecte les prevalences de la literatura es va construir un índex de qualitat de registre que genera una sub-base de dades anomenada SIDAIPQ i que conté aproximadament el 40% dels registres de SIDIAP.

  • Garcia-Gil M, Hermosilla E, Prieto-Alhambra D, Fina F, Rosell M, Ramos R, Rodriguez J, Williams T, Van Staa T, Bolibar B. Construction and validation of a scoring system for selection of high quality data in a Spanish population primary care database (SIDIAP). Qual Prim Care 2012;20(2):135-45. PubMed

MEDEA i la sensibilitat de cinc tipus de càncer (cervical, mama, colorectal, pròstat i pulmó)
Es va realitzar el creuament de SIDIAP amb les dades del registre hospitalari  de tumors de l'Hospital de Mar i es calcularen la sensibilitat i el valor predicitiu positiu.

  • Garcia-Gil M, Elorza JM, Banque M, Comas-Cufí M, Blanch J, Ramos R, Mendez-Boo L, Hermosilla E, Bolibar B,  Prieto-Alhambra D.  Linking of primary care records to census data to study the assosciations between socioeconomic status and cancer incidences in Southers Europe: a nation-wide ecological study. Plos One 2014;9(10):e109706. PubMed

El valors predictiu dels cinc tipus de càncers anteriors (cervical, mama, colorectal, pròstata i pulmó)
El seu objectiu va ser identificar possibles errors en el registre del diagnòstic de càncer al SIDIAP que pogués explicar el moderat valor predictiu positiu trobat anteriorment al comparar les dades del SIDIAP amb les del Registre de Tumors de l’Hospital del Mar (RTHMar). Finalment es va trobar que el 89% de casos de càncer al SIDIAP no registrats al RTHMar eren casos confirmats, però la majoria havien estats tractats en un altre hospital.

  • Talita Duarte-Salles, Leonardo Méndez-Boo, Francesc Macià , Marta Banqué, Ricard Riel, Cristian Llacer , Maria del Mar Garcia-Gil. Quality of cancer records in the Information System for the Development of Primary Care Research (SIDIAP). Abstracts of the 32nd International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management, The Convention Centre Dublin, Dublin, Ireland August 25-28, 2016. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2016 Aug;25 Suppl 3:3-679. doi: 10.1002/pds.4070.

Artritis Reumatoide
Validació comparant prevalença observada a SIDIAP amb l’esperada segons estudis de cohorts previs. Addicionalment, es va demostrar que el % de pacients amb factor reumatoide + (entre els què tenen dades al respecte) era semblant a l’esperat.

  • Fina-Aviles F, Medina-Peralta M, Mendez-Boo L, Hermosilla E, Elorza JM, Garcia-Gil M, Ramos R, Bolibar B, Javaid MK, Edwards CJ, Cooper C, Arden NK, Prieto-Alhambra D. The descriptive epidemiology of rheumatoid arthritis in Catalonia: a retrospective study using routinely collected data. Clin Rheumatol. 2014 Oct 26. PubMed

Factors de risc cardiovascular
Validació tot comparant prevalença observada a SIDIAP amb l'observada i considerada com a patró d'or del Registre REGICOR. Addicionalment, es va comparar la incidència de malaltia cardiovascular i l'associació amb els factors de risc).

  • Ramos R, Balló E, Marrugat J, Elosua R, Sala J, Grau M, Vila J, Bolibar B, Garcia-Gil M, Martí R, Fina F, Hermosilla E, Rosell M, Muñoz MA, Prieto-Alhambra D, Quesada M. Validez del Sistema de Información para el Desarrollo de la investigación en Atención Primaria (SIDIAP) en el estudio de enfermedades vasculares: estudio EMMA. Rev Esp Cardiol. Rev Esp Cardiol. 2012 Jan;65(1):29-37. PubMed

Algoritmes d'identificació de casos (no validacions)

Diabetes
Amb l’objectiu de detectar possibles errors del diagnòstic i classificació de la diabetis, es van crear tres algoritmes per la seva identificació: DM1, DM2 indeterminada i tractament antidiabètic sense diagnòstic. Es van reclassificar els DM1 sense tractament insulínic, els pacients amb DM indeterminada i els tractats sense cap diagnòstic de diabetis

  • Mata-Cases M, Mauricio D, Real J, Bolíbar B, Franch-Nadal J. Is diabetes mellitus correctly registered and classified in primary care? A population-based study in Catalonia, Spain. Endocrinol Nutr. 2016 Nov;63(9):440-448. doi: 10.1016/j.endonu.2016.07.004. Epub 2016 Sep 6. PubMed

MPOC
Per tal d’identificar la població amb MPOC i assegurar el diagnòstic correcte es  va crear un algoritme en base a criteris d’edat, història de tabaquisme i l'espirometria obstructiva.

  • Barrecheguren M, Monteagudo M, Ferrer J, Borrell E, Llor C, Esquinas C, Miravitlles M. Treatment patterns in COPD patients newly diagnosed in primary care. A population-based study.  Respir Med. 2016 Feb;111:47-53. doi: 10.1016/j.rmed.2015.12.004. PubMed

Copyright 2014 SIDIAP - All Rights Reserved.

SIDIAP

 

Legal